DEJAVNOSTI

 

montažne betonske ograje: kamnite, brušene, štokane ali prane

objekti za kmetijstvo: montažni hlevi, jame in silosi

izdelki za zunanjo ureditev: letne kuhinje, klopi, stopnice 

izvajanje gradbenih del

rušenje objektov

izkopi

lastna železokrivnica

prevozi in vgradnja betona

odvoz in predelava gradbenih odpadkov

omnia stropni paneli in omnia stenski paneli

izdelava polmontažnih kamnitih in betonskih opornih zidov oz. škarpe

izposoja in opravljanje storitev z lahko in težko gradbeno mehanizacijo

gradbena obrtniška dela

MONTAŽNA GRADNJA

Hitri sistem montažne gradnje - ob zagotovljeni kakovosti zmanjšuje stroške ter prihrani čas in denar 

Če želite: montažne kletne stene, oporne stene, montažno AB garažo, stropne panele, ipd. se obrnite na nas, sporočite svoje želje, možnosti in ideje, lahko pa tudi prinesete skico ali načrt. Mi izdelamo statični izračun, armaturni načrt ter delavniške načrte posameznih elementov. Primerna cena, visoka kakovost izdelkov, hiter potek zamisel-izvedba, so zadostni razlogi, da se odločite za naš hitri sistem montažne gradnje.

Izdelujemo:

- STROPNE PANELE - OMNIA PLOŠČE

Področje uporabe stropnih panelov - družinske hiše, industrija in obrt, upravne zgradbe. V nizkogradnji za pokrivanje kanalov oz. kinet, jaškov, ipd.

        Omnia plošče nad bazenom na kompleksu Kolovec                            Stropne omnia plošče

- STENSKE PANELE

V treh dneh dokončamo klet v grobem stanju. Prvi dan se izdela talna plošča. Drugi dan postavimo kletne zidove z ustreznimi stropnimi paneli. Tretji dan betoniramo stene in ploščo. Stenski panel je sestavljen iz dveh kletnh sten, dveh omnia plošč in se montira neposredno s transportnega vozila. Stenski paneli se uporabljajo - za zunanje in notranje zidove družinskih hiš, upravnih zgradb in industrijskih obratov.

   

Montaža stropnih panelov na že zmontirane                         Shema montaže stenskega panela

stenske panele v Ljubljani          

- KAMNITE IN BETONSKE POLMONTAŽNE OPORNE ZIDOVE

Obstajajo štiri možnosti izvedbe opornih zidov. a) Oporni zid - sprednja stran: gladek ali reliefen beton, zadnja stran: betonska b) Enostranski kamniti oporni zid - sprednja stran: kamnita (kamen po izbiri), zadnja stran: betonska c) Dvostransko kamniti zid/ograja (kamen po izbiri) d) Dvostransko betonski zid/ograja

 

Kamnita ograja - Podnanos                 Betonska ograja - Domžale